!% +language_name=Swedish
! ============================================================================ !
!   Den mörka manteln - en enkel demonstration av textäventyr på svenska
!     Denna version i Inform skriven av Roger Firth, 17 sep 99
!        I översättning av Fredrik Ramsberg 23 Mar 2004
! ============================================================================ !


Include "SweAlpha";

Constant Story   "Den mörka manteln";
Constant Headline  "^En enkel demonstration av textäventyr på svenska.^";
Constant MANUAL_PRONOUNS;
Constant MAX_SCORE 2;
Include "Parser";
Include "VerbLib";
Include "SweRout";

! ============================================================================ !
!   Alla rutiner som behövs.
! ============================================================================ !

[ DeathMessage; print "Du har förlorat"; ];

! ============================================================================ !
!   Definiera, utöka och förändra grammatiken
! ============================================================================ !

Include "SwedishG";
Verb 'häng'   * held '' noun    -> PutOn
        * 'upp' held 'på' noun -> PutOn;
! ============================================================================ !
!   Alla objekt i spelet
! ============================================================================ !

Object foaje "Operahusets foajé"
 with description
      "Du står i en stor sal, vackert dekorerad i rött och guld, med
      glittrande kristallkronor i taket. Ingången från gatan ligger
      norrut, och det finns dörröppningar åt söder och väster.",
    s_to bar,
    w_to kapprum,
    n_to
      "Du kom just hit, och dessutom verkar vädret därute bara bli
      sämre.",
 has  light;

Object kapprum "Kapprum"
 with description
      "Det syns att det har suttit krokar längs alla väggar i det här
      lilla rummet, men nu finns det bara en enda krok kvar. Utgången
      är en dörr som leder österut.",
    e_to foaje,
 has  light;

Object -> krok "liten mässingskrok"
 with short_name_def "lilla mässingskroken",
    name 'liten' 'mässingskrok' 'mässingkrok' 'krok' 'lilla' 'kroken',
    description [;
      print "Det är bara en liten mässingskrok";
      if (self == parent(mantel)) ". Det hänger en mantel på den.";
      ", fastskruvad i väggen.";
      ],
 has  scenery supporter def_article;
 
Object bar "Foajébaren"
 with description
      "Baren, som inte alls är så fashionabel som foajén du kom in igenom,
      är helt tom. Någon verkar ha skrivit ett meddelande i sågspånet 
      på golvet.",
    n_to foaje,
    before [;
      Go:
        if (self hasnt light && noun ~= n_obj) {
          meddelande.number = meddelande.number + 2;
          "Att famla runt i mörkret verkar inte vara någon vidare 
           idé!";
          }
      default:
        if (self hasnt light) {
          meddelande.number = meddelande.number + 1;
          "I mörkret? Du skulle lätt kunna slå emot något!";
          }
      ],
 has  ~light;
 
Object -> meddelande "meddelande"
 with short_name_def "meddelandet",
    name 'meddelande' 'sågspån' 'sågspånet' 'golv' 'golvet',
    description [;
      if (self.number < 2) {
        score++;
        deadflag = 2;
        print "Meddelandet, prydligt skrivet i sågspånet, lyder...";
        }
      else {
        deadflag = 3;
        print "Det är fullt av fotavtryck i meddelandet, vilket gör
         det svårt att tyda. Du kan nätt och jämt urskilja orden...";
        }
      ],
    number 0,
 has  scenery neuter;
 
Object mantel "svart sammetsmantel"
 with short_name_def "svarta sammetsmanteln",
    name 
      'stilig' 'stiliga' 'mörk' 'mörka' 'svart' 'svarta' 'sammet' 
      'sammeten' 'sammetsmantel' 'satin' 'satinen' 'satinmantel' 'mantel' 
      'manteln',
    description
      "En stilig mantel, gjord av svart sammet kantad med satin, och något
      våt av regnet. Den är så mörk att den nästan verkar suga
      ljus från rummet.",
    before [;
      Drop, PutOn:
        if (location == kapprum) {
          give bar light;
          if (action == ##PutOn && self has general) {
            give self ~general;
            score++;
            }
          }
        else
          "Det här är kanske inte något lämpligt ställe att lägga
          ifrån sig en snygg mantel.";
      ],
    after [;
      Take: give bar ~light;
      ],
 has  clothing general def_article;


! ============================================================================ !
!   Initialise-rutinen.
! ============================================================================ !

[ Initialise;
  location = foaje;
  move mantel to player;
  give mantel worn;
  "^^Du skyndar dig på genom den regniga novemberkvällen, och snart dyker
  operahusets välkomnande lampor upp. Överraskande nog ser du inte till
  några andra människor, men å andra sidan, vad förväntar du dig av ett
  simpelt demo-spel...?^^";
];
Hey!