! Magic extension of Infocom type (Enchanter, Sorcerer, Spellbreaker)
 ! Changes from the Infocom version:
 ! * It is not necessary to memorize a spell before using it if
 !  you have your spellbook with you.
 !
 ! Implemented by Johan Berntsson, 961014
 ! This routine can be used in any game for free, but all 
 ! references to me (Johan Berntsson) must be kept.
 !
 ! Objects:
 ! SpellBook: an object in which to store spells
 ! CopySpell: the copy spell
 ! IlluminateSpell: the light spell
 !
 ! Classes:
 ! CSpell: a general spell
 ! CSpellWithArgument: a spell with an argument (eg illuminate, copy)
 ! CScroll: a general scroll which can contain a spell
 ! CComplicatedScroll: a scroll whose spell can't be copied.
 !
 ! New grammar:
 ! memorize <noun>
 ! illuminate <noun>
 ! copy <noun>
 !
 ! New global data
 ! max_no_memorized_spells: constant
 ! no_memorized_spells: set this to zero when sleeping or forgetting
 
 System_file;
 Message "Thank you for using magic.h by Johan Berntsson";
 
 Constant max_no_memorized_spells 5;
 Global  no_memorized_spells=0;
 
 [ IsSpell; return (noun ofclass CSpell); ];
 
 Extend "kasta" first
  * noun=IsSpell -> CastSpell
  * noun=IsSpell 'på'/'mot' noun -> CastSpellObj;
 [ CastSpellSub; if(noun ofclass CSpell) noun.activate(); else <<Drop noun>>; ];
 [ CastSpellObjSub; if(noun ofclass CSpell) noun.activate(second); else <<ThrowAt noun second>>; ];
 
 Extend "läs" first * noun -> Read;
 [ ReadSub; <<Examine noun>>; ];
 
 Verb "lär" "memorera" * noun -> Memorize;
 [ MemorizeSub; "Du borde skaffa en anteckningbok istället."; ];
 
 Verb "illuminera" * noun -> Illuminate;
 [ IlluminateSub; IlluminateSpell.activate(noun); ];
 
 Verb "kopiera"
  * noun -> Copy
  * noun 'till' noun -> CopyTo
  * 'in'/'av' noun 'i'/'till' noun -> CopyTo;
 [ CopySub; CopySpell.activate(noun); ];
 [ CopyToSub; 
   if(second == SpellBook) { CopySpell.activate(noun); rtrue; }
   "Du kan bara kopiera magiska formler till din besvärjelsebok.";
 ];
 
 Object SpellBook "besvärjelsebok"
  with
   articles "Din" "din" "en",
   name 'din' 'min' 'besvärjelsebok' 'besvärjelseboken' 'bok' 'boken',
   short_name "besvärjelsebok",
   description [;
    print "Det är din flitigt använda besvärjelsebok, som du köpte när
        du började på magikerskolan för många år sedan. Besvärjelserna
        i den är frukten av många års studier.^";
   ],
   before [ a;
    open, close:
     "Boken kan läsa tankarna hos sin ägare, och kommer därför
      alltid visa den information du behöver. Därför finns det
      inget behov av att öppna, stänga eller bläddra i den.
      Många liv har räddats av denna magiska egenskap.";
    Read:
     print "MAGI FÖR ALLA:^^";
     for(a=child(self): a~=nothing: a=sibling(a)) {
      print (The) a, ": (", (string) a.comment, ").^";
     }
     rtrue;
   ],
  has transparent;
 
 Class CScroll
  ! Scroll which can contain a spell. This spell can be copied.
  with
   description [;
    if(child(self)==nothing) "Pergamentsrullen är tom.";
 
    print "Det står ~", (name) child(self), ": ",
       (string) (child(self)).comment, ".~^";
    rtrue;
   ],
   before [;
    Memorize:
     if(child(self) ofclass CSpell) 
      <<Memorize (child(self))>>;
    Read:
     if(child(self)==nothing)
      "Det står inget på pergamentsrullen.";
 
     if(child(self) ofclass CSpellWithArgument) {
      <Examine self>;
     } else {
      print "Vill du läsa upp texten på pergamentsrullen och aktivera besvärjelsen? ";
      if(YesOrNo()) (child(self)).Activate();
      else <Examine self>;
     }
     rtrue;
   ]
  has transparent;
 
 Class CComplicatedScroll
  ! Scroll which can contain a spell. This spell can not be copied.
  class CScroll with
   description [;
    if(child(self)==nothing) "Pergamentsrullen är tom.";
 
    print "Det står ~", (name) child(self), ": ",
       (string) (child(self)).comment, ".~
       Besvärjelsen är lång och komplicerad.^";
    rtrue;
   ],
  ;
 
 Class CSpell
  ! A general spell (without arguments)
  with
   number 0, ! number of memorized spells of this type
   description [;
    print "Besvärjelsen lyder ~", (name) self, ": ",
       (string) self.comment, ".~^";
    rtrue;
   ],
   before [;
    Memorize:
     if(parent(self)~=SpellBook) {
      print "Du kan bara memorera besvärjelser som står i ", (the) SpellBook, ".^";
      rtrue;
     }
     if(GrabObject(SpellBook)) {
      print "Du måste hålla i ", (the) SpellBook, " först.^";
      rfalse;
     }
 
     if(self.number>no_memorized_spells) self.number=0;
     if(no_memorized_spells>=max_no_memorized_spells) {
      print "Du har redan studerat så mycket att du inte lyckas
          lära dig några fler besvärjelser. Orden försvinner ur
          minnet lika snabbt som du pluggar in dem.^";
      rtrue;
     }
     print "Du koncenterar dig och memorerar ",(the) self;
     if(self.number==0) print ".^";
     else print " ännu en gång.^";
 
     ++no_memorized_spells;
     ++self.number;
     rtrue;
   ],
   activate [obj;
    if(self.number>no_memorized_spells) self.number=0;
 
    if(parent(self) ofclass CScroll) {
     if(TestScope(parent(self))==false) "Det finns ingen ", (name) self, " här.";
 !    print "När du läst klart besvärjelsen går pergamentsrullen upp i rök!^^";
 !    remove parent(self);
 !    remove self;
     print "Du läser med hög röst upp de komplicerade orden till ", (the) self, ".^^";
    } else if(self.number>0) {
     --self.number;
    } else {
     if(GrabObject(SpellBook)) {
      print "Du måste hålla i ", (the) SpellBook, " först.^";
      rfalse;
     }
     if(parent(self)~=SpellBook) {
      print "Du kan inte finna ", (the) self, " i ", (the) SpellBook, ".^";
      rfalse;
     }
 
     print (The) SpellBook, " öppnar sig själv till rätt sida, och du läser
        med hög röst upp de komplicerade orden till ", (the) self, ".^^";
    }
 
    if(parent(player) provides react_before_magic)
     if((parent(player)).react_before_magic(self, obj)) rtrue;
 
    return self.domagic(obj);
   ]
  ;
 
 Class CSpellWithArgument
  ! A spell which requires an argument
  class CSpell with
   activate [obj;
    if(obj==0) {
     print "Du måste tala om vad du vill kasta besvärjelsen på.^";
     rfalse;
    }
    return self.CSpell::activate(obj);
   ]
  ;
 
 CSpellWithArgument IlluminateSpell "illumineringsbesvärjelse" SpellBook
  with
   name 'illumineringsbesvärjelse' 'illumineringsbesvärjelsen' 'besvärjelse' 'illuminera',
   short_name_def "illumineringsbesvärjelsen",
   comment "få något att lysa",
   domagic [obj;
    if(obj ofclass CSpell || obj has scenery || obj has static) {
     print "Det går inte att kasta ", (the) self,
        " på ", (a) obj, ".^";
     rfalse;
    }
    if(obj provides domagic) if(obj.domagic(self)) rtrue;
 
    print "Ett bländande ljussken slår plötsligt ut från ", (the) obj,
       " och ", (DenEllerHan) obj, 
       " början glöda! Ljuset minskar snart till en mer uthärdligt nivå, och ", 
       (the) obj, " är nu en fullgod ljuskälla.^";
    give obj light;
    rtrue;
   ]
  ;
 
 CSpellWithArgument CopySpell "kopieringsbesvärjelse" SpellBook
  with
   name 'kopieringsbesvärjelse' 'kopieringsbesvärjelsen' 'besvärjelse' 'kopiera',
   short_name_def "kopieringsbesvärjelsen",
   comment "kopiera en besvärjelse till besvärjelseboken",
   domagic [obj x;
    if(parent(obj) ofclass CScroll) obj=parent(obj);
    if(obj ofclass CScroll) {
     x=child(obj);
     if(x==nothing) {
      print "Det finns ingen besvärjelse på ", (the) obj, ".^";
      rfalse;
     }
    } else {
     x=obj;
    }
 
    if(x ofclass CSpell) ; else {
     print "Du kan inte kopiera ", (a) x,
        " till ", (the) SpellBook, ".^";
     rfalse;
    }
 
    ! obj is now scroll (if any) or spell, x is always spell.
    if(obj ofclass CComplicatedScroll) {
     print (The) SpellBook, " börjar glöda. Uppbringande all kraft
      den har, så försöker ",
      (the) self, " kopiera ", (the) x, " till din bok,
      med besvärjelsen är alltför lång, komplicerad och kraftfull.
      Glöden dör bort, men som tur är så är ", (the) x, " oskadd.^";
     rtrue;
    }
    print (The) SpellBook, " börjar glöda. Långsamt och majestätiskt
       så framträder orden till ", (the) x, " på en tom sida, med
       ett starkare sken än boken själv. Ljuset dör undan, men
       besvärjelsen är kvar!";
    move x to SpellBook;
    if(obj ofclass CScroll) {
     print " Pergamentsrullen som den var skriven på går upp i
        rök när kopieringen är färdig.";
     remove obj;
    }
    print "^";
    rtrue;
   ]
  ;