Hur man spelar textäventyr på svenska


Spelet börjar

När du startar ett spel får du först se en introduktion, oftast bestående av en eller ett par skärmar med text, med en del bakgrund om vem du är, var du är, och kanske även vilket mål du har i spelet. Varje gång spelet skriver ut mer text än vad som ryms på skärmen, pausar spelet så att du ska hinna läsa (vanligen med texten MER eller MORE längst ner) och väntar tills du trycker ner en tangent (Mellanslag eller Enter brukar fungera).

Hur man interagerar

När introduktionen är klar, kommer du få en prompt, vanligen ">", men det kan skilja lite från spel till spel. Prompten betyder att spelet nu väntar på att du ska tala om vad du vill göra. Det gör du genom att skriva kommandon i imperativ, som om du befallde någon att göra det. Låt oss anta att introduktionen sade att du befinner dig i ett kök, och att du kan se en stängd glasburk på diskbänken. I det här läget kan du t ex prova att skriva TA BURKEN eller ÖPPNA BURKEN, eller kanske UNDERSÖK BURKEN (I hela detta dokument används konventionen att allt som står i kursiv stil med stora bokstäver är exempel på kompletta kommandon som man kan prova att skriva in i ett textäventyr. De behöver inte skrivas med stora bokstäver när man skriver in dem i ett spel.). Spelen förstår i regel både bestämd och obestämd form, och med eller utan artiklar. Finns det bara en burk i närheten och den är gul, kan man alltså lika gärna skriva TA BURK som TA BURKEN eller TA DEN GULA BURKEN Om det finns flera olika föremål du skulle kunna mena, så ber spelet dig klargöra exakt vilket föremål du menar. Om spelet t ex frågar "Vilken menar du, den svarta nyckeln eller den röda nyckeln?" så kan du t ex svara SVARTA för att ta den svarta nyckeln. Du kan även välja att strunta i frågan och istället skriva ett helt nytt kommando till spelet.

Förflyttning

När man vill gå till en annan plats i spelet fungerar de flesta spel så att man skriver i vilken kompassriktning man vill gå. Du kan skriva GÅ SÖDERUT, men det funkar lika bra med SÖDER går också bra, liksom S (vilket är den vedertagna förkortningen för SÖDER). Andra riktningar och deras förkortningar är NORR (N), ÖST (Ö), VÄST (V), NORDÖST (NÖ), SYDÖST (SÖ), SYDVÄST (SV), NORDVÄST (NV), UPP (U), NER, IN och UT. Om du befinner dig ombord på något slags farkost kan du eventuellt även använda FÖRÖVER, AKTERUT, STYRBORD och BABORD.

Det kan även finnas andra sätt att förflytta sig i spelet, som t ex GÅ IN I BILEN, SITT PÅ MOTORCYKELN, KLÄTTRA OMBORD PÅ SKEPPET, HOPPA UPP PÅ SOFFAN, GÅ UR BILEN, LÄMNA BUSSEN. Exakt vilka sätt som fungerar varierar från spel till spel och från situation till situation i spelen. I allmänhet ska man försöka uttrycka sig så enkelt som möjligt när man skriver kommandon i textäventyr. Om du vet vad du vill göra och har försökt att uttrycka det på flera olika sätt men spelet ändå inte förstår, så är du troligen inne på fel spår och det är dags att prova något annat.

Vanliga verb

Som du vet vid det här laget, kan du använda verbet TA för att plocka upp saker i spelet. Självklart kan du även använda SLÄPP för att släppa saker. De flesta moderna spel känner i själva verket igen hundra olika verb eller fler. Med en del av de verb som man använder mest kan man även använda flera objekt samtidigt, så här: TA DEN GRÖNA BOLLEN OCH SKRUVMEJSELN eller SLÄPP ALLT eller LÄGG ALLT UTOM HAMMAREN I VÄSKAN. Du kommer upptäcka att ALLT ofta är ett väldigt användbart ord, även om det bara fungerar med vissa verb, framför allt då TA, SLÄPP och LÄGG. Här är några av de viktigaste verben, med exempel:

SE, TITTA eller TSE PÅ KALLE
TITTA I SKÅLEN
TITTA UNDER SÄNGEN
T
TATA KNIVEN
SLÄPPSLÄPP KNIVEN
UNDERSÖK eller X UNDERSÖK KNIVEN
X KNIVEN
SÖKSÖK IGENOM SKRIVBORDET
LISTA eller L L
ÖPPNAÖPPNA LÅDAN
STÄNGSTÄNG LÅDAN
LÅSLÅS DÖRREN MED NYCKELN
LÅS UPP DÖRREN MED NYCKELN
FRÅGAFRÅGA EVA OM POLISEN
BERÄTTABERÄTTA FÖR EVA OM MORDET
SÄGSÄG HEJ TILL EVA
GEGE KANINEN TILL KALLE
VISAVISA KNIVEN FÖR POLISEN
VISA EVA BREVET
VÄNTA eller ZZ
IGEN eller GG

Andra verb som du kommer behöva ibland är t ex BÄR, DRICK, FLYTTA, DRA, FYLL, HOPPA, KASTA, KNACKA, KNYT, KYSS, KÖP, LYSSNA, LÄS, RÖR, SITT, SKRIV, SLÅ, SOV, STÅ, TRYCK, TÄCK, VRID och ÄT. Det finns många fler. Förhoppningsvis kommer de verka naturliga när du behöver dem.

Hur tiden fungerar

Nästan alla textäventyr räknar tid i drag istället för i timmar och minuter. Varje gång du skriver något och trycker Enter, går det ett drag. Detta betyder förstås även att så länge man inte trycker Enter så passerar inte heller någon tid i spelvärlden. Man kan tänka sig att ett drag motsvarar en minut eller så, men hur långt det egentligen är beror på vad man gör under draget. Om man vill att tiden ska gå, men inte vill göra något särskilt under tiden, skriver man bara VÄNTA eller Z. Det är användbart när man väntar på att en person ska anlända eller att något ska bli klart i ugnen eller så (i spelvärlden, inte i riktiga världen!).

Det finns också ett fåtal spel som använder realtid istället för dragbaserad tid. Då händer saker även när man inte gör något själv. Man kan nästan räkna med att sådana spel också innehåller ett meddelande om att de använder realtid, eftersom det är så ovanligt.

Att tala med folk

De mest användbara sätten att tala med folk brukar vara med verben FRÅGA och BERÄTTA. När du använder dem, försök att hitta det bästa nyckelordet för det ämne du vill prata om, snarare än långa detaljerade beskrivningar. Till exempel är det inte så troligt att du får något användbart resultat av att skriva BERÄTTA FÖR EVA ATT JAG SÅG GUNILLA GE EN MYSTISKT AMULETT TILL EN ANNAN KVINNA, men kanske kan BERÄTTA FÖR EVA OM AMULETTEN eller kanske BERÄTTA FÖR EVA OM GUNILLA vara användbart. I regel förväntar sig spelet att man ska nämna ett enskilt objekt eller en person, eller möjligen en handling (t ex MORDET). Spelet försöker sedan göra rimliga antaganden om vad man vill säga kring detta ämne.

Man måste även notera att många spel är väldigt primitiva när det gäller just personer. Författaren måste lägga ner ett enormt arbete för att få personer i spelet att uppträda realistiskt och ge vettiga svar vid konversationer. I stort ska man inte förvänta sig alltför mycket vad gäller interaktion med personer i spelen, men visst finns det spel som är bättre än andra även på detta område. En del författare föredrar menybaserade konversationer, för att underlätta interaktionen för båda parter.

För att be någon annan göra något, skriv namnet på personen, ett kommatecken, och därefter ett kommando. Exempel: LARS, SLÅ SÖNDER BURKEN. Precis som i verkliga livet gäller att de flesta människor inte gör allt du säger till dem. Om du tror att Lars vet vad han ska göra med burken, eller kanske kan berätta något nytt för dig om burken, kan du även prova GE BURKEN TILL LARS eller VISA BURKEN FÖR LARS.

Speciella verb

Alla spel känner igen en del verb som inte gör något i spelvärlden, utan talar om något för spelet om hur du vill att spelet ska fungera, eller någon speciell uppgift du vill utföra. Till dessa verb hör:

OJ [rätt ord]Rättar ett felstavat ord i förra inmatningen.
ÅNGRATar tillbaka det senaste draget du gjorde.
AVSLUTA eller A Avslutar spelet.
BÖRJA OMStartar om spelet.
SPARASparar din nuvarande position i spelet.
HÄMTAHämtar en tidigare sparad position.
HJÄLP eller HVisar lite information om spelet och dess författare, ibland även ledtrådar till en del av problemen i spelet.
LÅNGTTalar om för spelet att du alltid vill se hela rumsbeskrivningen varje gång du kommer in i ett rum, även om du varit där förut.
NORMALTTalar om för spelet att du vill se hela rumsbeskrivningen första gången du kommer in i ett rum, och därefter bara en kort beskrivning när du återvänder. Detta är det läge som spelen brukar vara i från början.
KORT Talar om för spelet att du bara vill se korta rumsbeskrivningar.
TRANSKRIPTION PÅ Slår på transkriptionsläge, så man kan skriva aa istället för å, ae för ä, samt oe för ö - användbart om man saknar svenskt tangentbord eller har en speltolk (interpreter) som inte stödjer svenska tecken.
TRANSKRIPTION AV Stänger av transkriptionsläge.

Att fastna och komma loss

När du spelar textäventyr kommer du ibland fastna på något problem. Det är oundvikligt att det händer ibland, men det kan bli trist att sitta fast för länge på samma problem. Om du har provat allt du kan komma på och ändå inte kan komma vidare i spelet, kan du skriva HJÄLP för att se om det finns några ledtrådar inbyggda i spelet, eller fråga andra spelare om hjälp. Ett bra ställe att hitta andra spelare av spel på svenska är mailinglistan Svenska Äventyrsklubben. För att få hjälp med spel på engelska är Usenet-gruppen rec.games.int-fiction kanske det säkraste stället. Båda dessa ställen är dessutom utmärkta platser för att möta andra spelare, diskutera spel du har spelat, få tips på spel du borde prova och annat.

Jo, en sak till om textäventyr. Gör en karta när du spelar - det brukar behövas.

För att börja spela kan du t ex gå till Svenska textäventyr online.